ŚCIĄGNIJ KOŃCOWY PROGRAM ORAZ VADEMECUM

PDF

 

LIST OZNAJMIAJĄCY KAPITUŁĘ

 

 

Środa, 15 kwietnia 2009
Przyjęcie powitanie Scheda Accoglienza

(Do południa oraz popołudniu przewidziany jest przyjazd
do Asyżu i rozlokowanie się w hotelu)

 

Punkt Spotkań: Namiot Kapituły

Zdjęcia
Godz. 16,00 Początek Kapituły  
Godz. 16,30 Liturgia godzin Jutrznia Zdjęcia
 

Przewodniczy br José Rodríguez Carballo, Przełożony
Generalny, Ofm

 
PDF

Powitanie Przewodniczącego Konferencji Przełożonych Generalnych Pierwszego Zakonu Świętego Franciszka
i Trzeciego Zakonu Regularnego fr José Rodríguez Carballo, Ofm

Zdjęcia
PDF

Powitanie Prezydenta Unii Konferencji Przełożonych Prowincjalnych Włoskich Rodzin Franciszkańskich
fr Aldo Broccato, Ofm Cap

 
PDF

Powitanie Burmistrza Asyżu Inż. Claudio Ricci

 
 

Przedstawienie programu fr Paolo Fiasconaro, Ofm Conv oraz fr Mariano Steffan, Ofm Cap

 
 

 „Zachowajmy Regułę, jaką przyrzekliśmy
Panu” (FF. Test. 127)

Zdjęcia
PDF

Wykład fr Raniero Cantalamessa, Ofm Cap

 
Godz. 19,00 Eucharystia

Przewodniczy J. E. Mons. Domenico Sorrentino, Biskup Asyżu

Zdjęcia
PDF

Homilia J. E. Mons. Domenico Sorrentino, Biskupa Asyżu

 

 

Czwartek, 16 kwietnia 2009
Świadectwoa

 

Spotkanie w namiocie Kapituły

Photogallery
Godz. 8,45 Liturgia godzin – Jutrznia

Przewodniczy fr Marco Tasca, Przełożony Generalny Ofm Conv

 
a

Wstęp do Jutrzni fr Marco Tasca, Przełożonego Generalnego Ofm Conv

 
Godz.  9,30 

Okrągły stół:
„Reguła i życie Braci Mniejszych polega
na zachowywaniu...”.
Moderuje Dr. Francesco Giorgino, dziennikarz Włoskiej Telewizji Rai Uno

Photogallery
a

 „Pan dał mi braci” (FF. 116)
J.E. Ks. Bp. John Corriveau, OfmCap, Biskup Nelson - Kanada

 
a

 „Pan rozesłał was po świecie, abyście
dawali Jego świadectwo swymi słowami
i czynami” (LOrd, 9)
fr Giacomo Bini, Ofm były Przełożony
Generalny

 
a

 „Zawsze bądźcie wierni i posłuszni
prałatom i wszystkim kapłanom świętej
matki Kościoła” (FF. 135)
J.E. Ks. Bp. Agostino Gardin, Ofm Conv, Sekretarz Świętej Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

 
Godz. 12,00

INCANTO SERAFICO”
Chórzyści Rodzin Franciszkańskich

Photogallery
     
Godz. 16,00

Talk video - Świadectwo: „Świadkowie nadziei. Opowiadają franciszkanie...”
Ważne doświadczenia synów Franciszkaw świecie
Moderuje Dr. Francesco Giorgino,
dziennikarz Włoskiej Telewizji Rai Uno

Photogallery
 

Missio ad gentes
fr Paulo Xavier, Ofm Cap
Misjonarz w Amazonii

 
 

Posługa edukacji
fr Mark McBride, TOR,
Radny Generalny i profesor Uniwersytetu w USA

 
 

Mass media i komunikacja
fr Danilo Salezze, Ofm Conv,
Dyrektor „Posłańca Św. Antoniego” Padwa

 
 

Dialog międzyreligijny
fr Pierbattista Pizzaballa, Ofm, Kustosz Ziemi Świętej

 
a

Świeccy franciszkanie w trzecim tysiącleciu
Pani Encarnacion del Pozo, Przełożona Generalna OFS

 
Godz. 19,00

Eucharystia w Bazylice Santa Maria degli Angeli

Przewodniczy J. Em. Ks. Krd. Franc Rode,
Prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Photogallery

 

Piątek 17 kwietnia 2009

Pokuta i post a

(Dochód z obiadu zostanie przekazany Przełożonym
Generalnym na pomoc humanitarną)

Godz.   8,45

Liturgia Godzin - Jutrznia w Bazylice
Santa Chiara Przewodniczy i celebruje fr Mauro Jöhri, Przełożony Generalny Ofm Cap

Photogallery
 

 „Pan dał mi, bratu Franciszkowi, tak
rozpocząć życie pokuty...” (FF. 110 - Test 1)

Photogallery
a

Medytacja Siostry Angela Emanuela
Scandella, klaryski i ksieni klasztoru Św. Łucji w Foligno

 

Po wspólnej modlitwie zaczyna się „Czas pustyni”

Photogallery
 

Każdy z braci może dowolnie wybrać swoiste dla Asyżu miejsce na osobistą modlitwę i medytację: S. Chiara, San Rufino, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, San Francesco, San Damiano, Le Carceri...

Photogallery
Godz 15,00

Procesja pokutna „Z Porcjunkuli do Grobu Świętego Franciszka”.
Przewodniczy fr Michael J. Higgins, Przełożony Generalny Tor Przy Grobie Świętego Franciszka Przełożeni.

Photogallery
 

Generalni przekażą braciom tekst
Reguły.

Photogallery
Godz 18,00

Eucharystia na placu Bazyliki górnej.
Przewodniczy J. Em. Ks. Kard. Claudio
Hummes, Ofm, Prefekt Kongregacji
ds. Duchowieństwa

Photogallery
a

Powitanie Kustosza Sacro Convento
fr Giuseppe Piemontese, Ofm Conv

 
a

Homilia J. Em. Ks. Kard. Claudio
Hummes

 
    Photogallery

 

Sobota 18 kwietnia 2009

Dziękczynienie a

(Bracia Franciszkanie spotykają się z Następcą Piotra)

Godz.   7,00

Wyjazd do Castel Gandolfo

 
Godz.   10,00

Eucharystia w Centro Mariapoli w Castel
Gandolfo
Przewodniczy fr José Rodríguez Carballo, Ofm
Przewodniczący Konferencji Przełożonych Generalnych Pierwszego Zakonu Świętego Franciszka
i Trzeciego Zakonu Regularnego

Photogallery
a

Powitanie Przewodniczącej Opera di Maria – Movimento dei Focolari Maria Voce

 
a

Homilia fr José Rodríguez Carballo, Ofm

 
Godz.  12,30

Audiencja z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego

Photogallery
a

Przemówienie Ojca Świętego

 
a

Odnowienie posługi religijnej Przełożonych Generalnych w imieniu całego Zakonu

 
Godz.  16,00  Spotkanie delegacji Kapituły z Prezydentem Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano  
a

Pożegnanie fr José Rodríguez Carballo, Ofm

 
a

Pożegnanie fr Aldo Broccato Ofm Cap

 
a

Przemówienie Prezydenta Republiki Giorgio Napolitano