Asyż - Rzym, 15-18 Kwiecień, 2009

List oznajmiający Kapitułę

Capitolo Internazionale delle Stuoie 2009“Wszyscy jesteśmy wezwani do dziękczynienia za dar, jaki Bóg uczynił nam i całemu Kościołowi, powołując chrześcijan, za przykładem św. Franciszka i jego naśladowców do przyjęcia w całości Chrystusowej Ewangelii celem podjęcia nowego życia. Powyższe wspomnienie – daru początków Zakonu – nie przestaje wybrzmiewać i wyrażać się wewnątrz każdego życia. Stąd też, po ośmiu wiekach, echo tego zdarzenia dotyka niezliczonej liczby mężczyzn i kobiet każdego stanu życia. …Wydarzenie, którego pragniemy doświadczyć, dotyczy nas wszystkich. Nie możemy więc przeżyć go na własną rękę! Jest to bowiem zaproszenie do bezzwłocznego składania Bogu naszego dziękczynienia… od zaraz, to znaczy od momentu, w którym zamiar Franciszka i jego braci, by „żyć według Ewangelii Jezusa Chrystusa” został zatwierdzony przez papieża Innocentego III w 1209r. Dziś z perspektywy ośmiu wieków jest dla nas łaską być spadkobiercami tego projektu, jak również odpowiedzialnego zaangażowania się w jego kontynuację”

(z listu Konferencji Rodziny Franciszkańskiej podczas przygotowań do osiemsetlecia istnienia Zakonu, 29/11/2006r.).

“Bracia moi blogosławieni, zachowujmy Regułę, jaką przyrzekliśmy Panu”

(św. Franciszek)

„…Zakończywszy Kapitułę Namiotów, w której uczestniczyło pięć tysięcy braci u Matki Bożej w Porcjunkuli, Święty Franciszek umacniając wszystkich w dobru i pouczając jak powinniśmy przejść przez ten niegodziwy świat nie grzesząc, z Bożym i swoim błogosławieństwem, rozesłał wszystkich do własnych prowincji, pozostawiając ich pocieszonych ową duchową radością”

(ZF, Fioretti 1848)